Tracks cappelen no

En fyldig grammatikkseksjon er inkludert på nettstedet, sammen med ressurser til . Tracks henvender seg til alle yrkesfaglige utdanningsprogram med alternative løsninger. Se flere bøker fra Petter Fuhre. Tracks -serien for yrkesfag har i mange år vært en bestselger innenfor engelskfaget i videregående skole. De viktigste prinsippene i denne serien handler om å bygge opp og styrke elevens motivasjon for å arbeide med engelsk gjennom differensiering, variasjon og aktualitet.

Nettstedet følger lærebokas organisering.

Her er det ekstra kapitler, oppslagsstoff, hjelpemidler som elektroniske ordbøker og corpus – og en mengde interaktive oppgaver. Differensiering gjennom ”Shortcuts”-versjoner av vanskelige tekster og systematisk, målrettet språktrening er blitt godt mottatt og videreføres i Vg2. Tracks Lærer-CD-er inneholder lytteøvelser, litteraturen og sakprosaen.

Bygg og anleggsteknikk ressursbank – Gyldendal. Byggteknikk vg ressursbank – Gyldendal. Klima, energi og miljø vg ressursbank – Gyldendal. Overflateteknikk ressursbank – Gyldendal.

Stillas – ressursbank – Gyldendal.

Access to English: Social Studies. Stein på stein Tekstbok. Til alle kapitlene er det interaktive . Tusen millioner 5A Grunnbok. Komponenter: felles tekstbok med oppgaver til alle utdanningsprogram lærer-CD-er gratis fagnettsted med lærerveiledning.

BJERTNES VIDEREGÅENDE SKOLE. Programområde for elektrofag. Cappelen Damm grunnskole. Tracks : engelsk for yrkesfag. VgData og elektronikk. Katalog – digitale lærebøker. Norsk Bokomslag Fabel 10. Eventuell lærebok bestemmes ved kursoppstart. Med forbehold om endringer.

Erik Fosnes Hansen, Ingeborg Arvola, Knut Nærum, Lindis Hurum, Tore Stavlund , Einar Már Gudmundsson er noen av forfatterne som stiller på årets festival.