Tussafiber

Brukarnamn (e-postadresse). Ved raske linjer aukar mogelegheitene for nye bruksområder. Har ein rask kommunikasjon kan ein eksempelvis sende databackup ut av huset utan å måtte transportere dette manuelt.

Ein kan ha effektive møter ved hjelp av Videokonferanser og utveksling av større datamengder vert ikkje lenger eit problem. Vi gir deg straum, breiban telefoni og digital-TV.

Utbygginga skjer felt for felt. Dersom det er aktuelt med fiber i bustadområdet ditt får du først tilsendt eit brev i posten med invitasjon til informasjonsmøte. Dersom du ønskjer personleg rettleiing kjem ein seljar gjerne heim til deg. Varm opp til den store høgtida med ein god julefilm. Get har plukka ut sine favorittar som garantert gir deg julestemning.

No kan du boltre deg i eit stort utval kvalitetsfilmar, som for mange har blitt ein del av juletradisjonen. FINN DIN JULEFAVORITT HER .

Her finn du oppdatert liste over utbyggingsfelt i Ørsta kommune. Opningstider for Tussa kundesenter i romjula: Tysdag til fredag: kl. Ta breibandssjekken for å sjå kva xDSL -produkt du kan få.

Dersom du er interessert i fibertilknyting kan du ta kontakt med kundesenteret vårt for å sjekke om vi har bygd ut fiber, eller har utbyggingsplanar i . PS: Du vil få beskjed straks det vert planlagt utbygging der du bur. Digital HD-boks (Get box Mikro) inkl. Melding av interesse er . Stort utval av kanalar og tenester i Start. I tillegg kjem eventuelle etableringsgebyr for tenester som tv og telefoni. Ein montør kjem og koplar opp heimesentralen hos deg ved levering av.

Det vert først montert ei utvendig veggboks. Frå den vert det trekt ein fiberkabel på inntil meter inn til heimesentralen. Etter at heimesentralen er ferdig montert inne i huset, er det kunden sjølv som er ansvarleg for kabling internt i huset . Med beskjed om å logge inn.

Tastet kundenr og passord. Du kan også bruke kontaktskjemaet vårt og få svar på e-post!

Filmen viser korleis vi går fram når vi graver grøft for fiberkablar og korleis installasjonen av fiberen går føre seg. Tussafiber : Velkommen til informasjonsmøte.