Ulv og sau

Drapsulven skal ha endret jaktmarker, og det er funnet flere skadede og døde sauer på Toten de siste to ukene. Bøndene uttrykker sinne og fortvilelse over situasjonen, sier leder i sauebeitelag. GRAN (VG) I Gran kommune fortviler det lokale sauebeitelaget etter en rekke ulveangrep i området.

Natt til onsdag er enda flere sauer angrepet. Ulven har alene drept 2sauer , ifølge Miljødirektoratet. I tillegg vil også byttedyrets adferd være avgjørende for hvordan ulven opptrer.

I stedet for å rømme fra farer på samme måte som elg og reinsdyr løper sauen ofte bare i sirkel, som er en unaturlig reaksjon i villmarken. Dette medfører en instinktiv jaktrespons hos både ulv og andre rovdyr og kan føre til at flere sauer blir drept. Rovdyrmotstanderne peker ut ulven som en stor trussel mot sau , men den er ikke engang på pallen over rovdyrene som tar mest.

Færre sauer kunne vært drept av ulv i Hurdal og Gran denne sommeren hvis bøndene hadde satset på sprekere saueraser, mener lederen for rovviltnemnda i Akershus. Hva med de sauene som dør av fluelarver? Skal vi gjeninnføre DDT og sprøyte Norge fra fly?

Det er mye forvirring omkring hvor mye sau og villrein som drepes av rovdyr hvert år i Norge. Statistikken over erstatningssaker sier nemlig ikke noe sikkert om hvor mange dyr som er tatt. En av grunnene til at ulv kan ta så mye sau som den gjør nord i Akershus om dagen, er at sauene av denne rasen ikke ar så lett for å løpe vekk eller beskytte seg, sier Øyvind Solum, leder for Rovviltnemnda i Oslo, Akershus og Østfol til NRK.

Ulv og sau er en dårlig kombinasjon. En ulv er felt på Toten. Trolig dreier det seg om ulven som har angrepet over 3sauer i beiteområder den siste tiden. MeningerØstfol flott fylke, spesielt for oss som er glad i natur, friluft, jakt og fiske i kombinasjon med korte avstander til mer urbane by strøk.

Det var et høyst uvanlig syn som møtte Lyons innbyggere mandag, der de måtte kjempe om plassen i travle bygater med hundrevis av brekende ulldotter. Sindige gjetere gjette flokkene sine inn den franske storbyen, noen av dem iført T-skjorter med bilder av sau som de hevder er drept av ulv. Vil ta vare på både ulv og sau. Ulven spiller en viktig rolle for regulering av økosystemer, naturforståelse, menneskelig utvikling og livskvalitet. De Grønne mener ulven er en del av norsk natur og kultur.

Norsk natur hadde ikke vært hva den er uten ulven. Norge har i år vært bundet av den så kalte . I Norge er elg hovedbyttet for ulven , men den tar også rein, rådyr, sau , storfe, rødrev, bever og mye annet. Ulven er ganske fleksibel med hensyn til kosten. Den jakter i flokk for å nedlegge store dyr, eller alene for hare eller annet småvilt. Det hevdes at den er skogens renovatør, i og med at den primært tar svake og syke . Zoolog Petter Bøckman mener Senterpartiet bruker ulven som et symboldyr.

Her skal det ikke være ulv , fastslår statsminister Erna Solberg etter møtet med jegere og sauebønder på Hadelandsåsen. I helgen ble det funnet nye sauekadavre.

Trolig er det én ulv som har tatt over 1sauer og lam den siste uken. Bøndene spår blodig beitesommer og departementet åpner for å bruke hund i jakten. En av sauene i Eina-traktene kom gående med halve bogen oppspist og opphovnet hals og kjake etter .