Utvalgte kulturlandskap

Satsingen er basert på frivillige avtaler mellom staten og grunneierne. Samarbeidet gir ordningen tre ben å stå på – landbruk, natur og kulturarv. Utvalgte kulturlandskap i jordbruket er et unikt samarbeid mellom stat og bonde og mellom landbruk og miljø. Dette bidrar til å sikre at viktige verdier i jordbrukets kulturlandskap blir tatt vare på.

Det gir mulighet for verdiskaping lokalt . Området har mange spor etter tidligere gårdsdrift, fiske, los- og fyrvirksomhet. Dette er Vestfold sitt utvalgte kulturlandskap i jordbruket. Det er et rikt biologisk mangfold i området, intakt kulturlandskap og mange kulturminner. Det er aktive gårdsbruk på tre av øyene med dyrehold – Bjerkøy, Søndre Årøy og . Verdifulle arealer med gamle kulturmarker og viktige kulturminner blir restaurert og skjøttet. Det blir laget skjøtselsplaner og inngått langsiktige avtaler mellom . Anbefaler videreføring av utvalgte kulturlandskap i jordbruket.

En ny rapport fra Østlandsforskning viser at satsingen har vært vellykket, og anbefales videreført. Foto: Jørn Jensen, Buskerud fylkekommune. Hjemmel: Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 10.

Klima- og miljødepartementet 10. Stortingets årlige budsjettvedtak for kap. Se hvilke nye områder er innlemmet i ordningen og les mer på Landbruksdirektoratets sider her. Den gang ble Makkenes i Vadsø utpekt for Finnmark.

Nå ønsker en å etablere flere utvalgte kulturlandskap i jordbruket på nasjonalt nivå. Fylkesmannen i Finnmark har etter høring og intern behandling fremmet to forslag fra Finnmark. Vil Granavollen, Tingelstadhøgda og Røykenvik få status som utvalgt kulturlandskap ? Den er finansiert av Landbruks- og matdepartementet og Miljøverndepartementet. Fylkesmannens landbruksavdeling sammen med lokalt landbrukskontor er de viktigste offentlige aktørene regionalt og lokalt. Fant du det du lette etter?

Kommentar: Østfold fylkeskommune. De er helhetlige landskap formet av langvarig bruk, med landskapselementer og -strukturer preget av tradisjonelle driftsformer og byggeskikk. Områdene skal sikres langsiktig forvaltning, ved forutsigbar drift, skjøtsel . Et foreløpig forslag til forvaltningsplan for Stølsvidda er nå sendt Landbruksdirektoratet. Sammen med Riksantikvaren og Miljødirektoratet skal de vurdere forslaget og eventuelt fremme det videre til . Ti nye utvalgte kulturlandskap (UKL).

Fylkesmann og Fylkeskommune bistår Frosta når det nå igjen skal søkes om bli utvalgt kulturlandskap. Gry Tvedten Aune (sittende med briller), Kari Kolle (stående i blått) og Lars Forseth var på Frosta mandag, og kommer tilbake til åpent møte torsdag kveld. For å ta vare på verdifulle kulturlandskap i jordbruket , har regjeringen utpekt helhetlige.

Det skriver regjeringen på sine nettsider. Det vil bevilges millioner kroner til de nye utvalgte som skal bidra til å sikre at viktige .