Vekt gris

En viktig årsak er fôrforbruket. Men dette stiger slik at fôrforbruket er rundt FEg ved kilo. Med en fôr- pris på tre kroner koster det ca.

Gris eller svin (Sus scrofa domesticus), også kjent som tamgris og tamsvin, er en underart av villsvin (Sus scrofa). I vitenskapelig sammenheng blir tamgrisen også referert til som Sus domesticus. Mye tyder på at tamgrisen oppsto som følge av flere samtidige uavhengige prosesser på forskjellige steder i verden. Hva-er-mest-optimal-slaktevekt Bufret Lignende 1. Optimal slaktevekt vil være forskjellig for hvert tilfelle.

Den kjennetegnes ved en relativt høy spekktykkelse og mye intramuskulært fett. Andre internasjonale raser er hampshire, som brukes mye i svensk svineavl. Smågris er gris opp til kg vekt , slaktegris er gris mellom og 1kg levendevekt som fôres opp for å bli slaktet. Slaktegrisen er vanligvis ikke ren . Hvis byllen er stor ville jeg ikke stukket hull på eller klemt på den pga beliggenheten. Venene rundt nesen står i forbindelse med venene til hode og.

Ingen informasjon er tilgjengelig for denne siden. På Norturas medlemssider (1) ligger en tabell for sammenhengen mellom brystomfang, levendevekt og slaktevekt for slaktegriser. For avlspurker finnes i midlertidig ikke en slik tabell.

Mange ganger har man behov for å anslå vekt av griser i forskjellig aldre, og en ser at øyemålet selv hos drevne produsenter. Stor og kraftig manuell vekt for sau og gris. Men er denne korket med di nye endringene? Re: Hva er slakteprosenten på slaktegris?

Kom ikke inn på linken du la ut, men for et par år siden var forholdet at om grisen. Vi får ofte spørsmålet: Hva skal grisen veie når jeg melder den inn? Her kan du beregne det selv! OBS: Kalkulatoren beregner enkeltdyr. NB: Kalkulatoren har en svakhet i funksjon som gjør at den ikke fungerer i nettleser Firefox og Chrome.

Bruk versjonen under for Excel. Eller skrive på ein annan måte: Lever grisene ei veke tidlegare enn det ein bruker å gjera, det skal i teorien utgjera ca. Har ein eit utgangspunkt på over kilo, kan ein redusere med enda fleire kilo og dermed ta ut ein enda større gevinst. Dersom ein bruker vekt og veg ut grisene , . Jeg har jo vært med på å kjøre i bakkene på trysil med en gris på ryggen ( riktignok en død gris ) som vi grilla mens vi hørte på DDE konsert.

Den veide kg ferdig slaktet. Dette var en lite gris men jeg mente at en gris veide – kg i slaktevekt. Mitt slagkraftige argument var at det kosta alt for mye å fostre opp en gris til . Ofte lønner det seg å sende mange av rånene ved første levering. På ett innsett bør av grisen havne i vektgruppe med topp-pris.

Fôrforbruk og tilvekst er veldig viktig å ha . Ordningen er nå vedtatt og gjennomføres i perioden fra nyttår til påske. Strategi er en plan over handlinger som har til hensikt å nå et spesifikt mål. Strategi handler mer om hva som skal gjøres enn om hvordan noe skal gjøres.

Det kan være store eller små mål. Man må vite hvor man er og hvor man vil! Ledelse på en gård er en viktig del for å kunne sette mål og lage en . Onsdag ble OA- grisen veid til kilo i beregnet slaktevekt. Vi vil gjerne vite hva den veier når den slaktes om dager. Vi kårer en vinner blant de som tipper riktig vekt eller er nærmest, og premien tilsvarer verdien av halve grisen i Gilde- produkter.

De to som tipper nærmest får verdier tilsvarende en kvart . Enkel vekt , veie alle griser i tre – fire binger hver uke. Estimere medgått fôr siste uke. Før inn resultatene ukentlig i Felleskjøpets fôrkalkulator.

Gris , alle klasser under kg, ned kr.