Vekt sau

Fargen er hvit, værene er hornet og søyene kollet. Downrasene med middels fin ull er dannet ved sterk bruk av merino til engelske landraser, bl. Ullen er hvit, mens de ikke-ullkledte kroppsdelene er grå, brune eller svarte hos . I avlsarbeidet legges det for alle rasene bortsett fra pelssau vekt på lammetall, morsegenskaper, tilvekst, slaktekvalitet, eksteriør, ullmengde og ullkvalitet.

Avlsarbeidet drives av Norsk Sau og . Med vekt og sorteringsanlegg, forenkler du jobben med sortering av dyr.

Sortering kan gjøres ut fra vekt eller andre kriterier som kjønn, livlam og be. Lam og sauer sendes på slakteriet på høsten og bonden får betalt etter vekt og kjøttkvalitet. Det er derfor viktig at lammene har god tilvekst fra våren av og utover sommeren. Selv godartet munnskurv og parasitter som sauen kan leve med kan gi lavere slaktevekt og dermed økonomisk tap.

Svake dyr holdes gjerne på . Klassifiseringa på sau og lam går etter disse bokstavene: E. Såvidt jeg vet er det klassifisering på kjøttfylde, muskelutvikling, fettkvalitet og fordeling på dyret. Fyll gjerne inn om jeg har glemt noe her. Grunnen til villsau kommer litt dårligere ut (eller kan gjøre det), er pga størrelsen.

Paring av lam innlegg 27. Flere resultater fra gardsdrift. Med Iconix FXveiedisplay og stavantenne registrerer du vekt , nummer og dato med ett trykk. Stavantennen bruker kun strøm når du leser og dermed trenger du ikke ekstern . Basert på tall fra søknad om produksjonstillegg per 1. Da valgte mange å slakte lammene litt tidligere, med litt lågere vekt og mindre fett. Her følger en gjennomgang av hver enkelt rase.

Opplysningene er hentet fra ulike kilder. For å holde omfanget nede er det gjort en del forenklinger, forhåpentligvis er det ikke noen direkte feil i presentasjonen. Alle rasene som kalles norske finnes hovedsakelig i Norge og har alle et visst innslag av den opprinnelige sauen . Stor og kraftig manuell vekt for sau og gris. Felleskjøpet nettbutikk – IAE vekt for lam 1kg fra IAE. Vekt for sau , lam, og gris.

Våre produkter for sau produseres i Nord-Irlan midt i hjertet av den britiske sauenæringen. Mannen bak våre produkter til for sau og storfe er en gårdbruker som startet produksjonen som en sidegeskjeft til gården. Produktene har blitt svært populære i Nord-Irlan og vår leverandør er nå den . WSS og vekten er automatisk knyttet til dyrets ID-nummer.

Fakultet for biovitenskap.

Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap. Voksenvekt på søyer av rasen. Adult weights of ewes of the Norwegian White. Låsbare grinder i begge ender. Sjekk om varen er i din FK butikk:.

INGER ANNE BOMAN OG LEIV SIGBJØRN EIKJE. IAE snurampe håndtak og hjul 90- Inkl. Når en selekterer for økt tilvekst, viser erfaring at også. For at Avlsrådet for sau skal kunne ta stilling til om voksenvekt skal inn i avlsmålet.

Generell produktbeskrivelse. Anlegget kan brukes med forskjellige innstillinger etter hvilken jobb den brukes til. Her er ei gammel vekt for gris, som har fått byttet ut den gamle veieklokka med viseren, til en elektrisk.

Kan også brukes som stasjonær vekt for kalv og sau eller som transportbur. Låsing av hjulene ved hjelp av drabøylen. Med vekten blir det ingen tunge løft ved transport og du arbeider sikrere med dyrene.

Spælsau har opphav frå korthalesauene frå innlandet, som fantes i Noreg i bronsealderen. Gamalnorsk spælsau og moderne spælsau har same opphav, men etter ca.